prof. Krzysztof Szczypiorski

W dniu 29 czerwca 2016 w strukturze Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej  DIGICOM zostało powołane Biuro ds. Cyberbezpieczeństwa. Pracami Biura będzie kierował prof. Krzysztof Szczypiorski.

Krzysztof Szczypiorski jest profesorem Politechniki Warszawskiej. Kierownik i współtwórca Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji (IT) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Politechniki Warszawskiej (PW). Jego zainteresowania naukowe obejmują: nowe metody obserwacji zjawisk w szczególności w sieciach teleinformatycznych, w medycynie i na rynku giełdowym; nowe algorytmy w cyberbezpieczeństwie w zakresie steganografii i steganalizy sieciowej, wykrywania anomalii oraz zarządzania nadużyciami; odkrywanie cyberprzestępstw za pomocą cyfrowej kryminalistyki; tworzenie zaawansowanych systemów wywiadu informacyjnego. Posiada tytuł magistra inżyniera telekomunikacji (1997, z wyróżnieniem) oraz stopnie: doktora nauk technicznych (2007, z wyróżnieniem) i doktora habilitowanego nauk technicznych (2012) w zakresie telekomunikacji uzyskane na WEiTI PW. W 2013 ukończył studia podyplomowe z psychologii motywacji w Szkole Wyż- szej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2003 odbył szkolenia z zaawansowanych technik sieciowych w Budapesztańskim Instytucie Technicznym na Węgrzech. Jest także absolwentem Szkoły Biznesu im. Hassa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA (2013). Trzy staże naukowe: Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley, USA (2013), George Mason University, Fairfax, VA, USA (2014) oraz Luxembourg Institute of Science & Technology, Luksemburg (2015), a także ponad 50 krótkoterminowych pobytów naukowych (Bułgaria, Chiny, Czechy, Francja, Japonia, Kanada, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Serbia, Szwecja, Wielka Brytania i USA).

Twórca i kierownik centrum szkoleniowego International Telecommunication Union Internet Training Centre (ITUITC – http://itu-itc.pl/) ustanowionego w 2003 roku. Współtwórca i kierownik Laboratorium Ludzi Kreatywnych X-lab.PW (http://X-lab.PW) założonego w 2015 roku. Od 2002 kierownik grupy badawczej Network Security Group na PW (http://secgroup.pl/). Kierował projektami naukowo-badawczymi fundowanymi przez: Siły Zbrojne USA (w tym Armię USA i Siły Powietrzne USA), Unię Europejską (FP7), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fonds National de la Recherche (Luksemburg). Autor lub współautor ponad 150 artyku- łów, trzech wniosków patentowych (w tym jednego przyznanego patentu) oraz ponad 60 referatów zaproszonych w następujących krajach: Bułgaria, Chiny, Japonia, Luksemburg, Polska, Rosja, Wielka Brytania i USA. Od ponad 20 lat pracuje jako niezależny konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego, telekomunikacji i informatyki, m.in. dla: Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Cisco, Hewlett-Packard, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Finansów, Oracle, Orange, Polkomtel, Polskiej Grupy Energetycznej, PwC, T-Mobile. Współtwórca i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju firmy Cryptomage S.A. zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Członek rady (2012-) Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń (https://www.cybsecurity.org). Senior Member w następujących organizacjach: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz ASR (American Society for Research). Członek-ekspert (2015-) i wiceprzewodniczący (2016-) Sekcji Telekomunikacji w Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji PAN (Polska Akademia Nauk).

Powołanie Biura jest odpowiedzią na potrzeby polskiego biznesu, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa przemysłowego. Biuro będzie współpracowało ze środowiskiem akademickim, podmiotami krajowymi i zagranicznymi dostarczającymi wysokiej klasy rozwiązania zabezpieczające.